Partneri - Babes-Bolyai Univerzita

Babes-Bolyai Univerzita je rumunskou komplexnou a progresívnou vedeckou verejnou inštitúciou zameranou na podporu a udržateľnosť rozvoja špecifických kultúrnych elementov v rámci lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej komunity.

Týmito elementami sú: stabilné a inovatívne výučbové prostredie, prostredie aktívneho postoja a participácie, multikulturalizmus, interkultúrny dialóg, spolupráca medzi rôznymi náboženstvami, ďalej oblasť osobného rozvoja, aktívne prostredie zamerané na systemytické a inovatívne vedomosti, prostredie integrácie v diverzite a globalizácii,rešpektovanie identity a reciprocity a prostredie pre podporu osobného a morálneho rozvoja.

Babes-Bolyai Univerzita je v súčasnosti najstaršou, najväčšou a v mnohých aspektoch najprestížnejšou univerzitou v Rumunsku. Inštitúcia má rozsiahlu históriu pričom základy spadajú do obdobia renesancie kde sa zrodila ako jedinečný znak multikulturalizmu. Jazyková a kulturálna rozmanitosť tvoria jej definujúce prvky, pričom ju odlišujú nielen od rumunských univerzít, ale vyniká aj v rámci európskeho kontextu.

Berúc do úvahy multilinguálne a multikulturálne univerzity v Európe, Univerzita Babes-Bolyai sa stala špacifickou najmä vďaka svojej Charte, ktorá ustanovuje pravidlá štúdia v rumunčine, maďarčine a nemčine. Tieto krajiny majú na pôde univerzity zároveň prítomných svojich vlastných reprezentantov a tým zabezpečenú istú formu autonómie v rozhodovaní na každej jednej úrovni. Táto multikulturálna štruktúra sa odráža v postgraduálnych programoch ako i v sieti 12tich pobočiek univerzíty v Transylvánii.

Univerzita BBU realizuje aj vedecký výskum, ktorý je predovšetkým zameraný na podporu národnej a medzinárodnej prestíže univerzity založenej na významnom prispievaní do rozvoja vlastných poznatkov a infraštruktúry nepretržite podporujúc multidisciplinárny výskum.