Aktuality


Projekt DEMETRA zorganizoval svoje prvé multiplier podujatie v Budapešti, 23. novembra 2018. Organizáciou podujatia bola poverená Maďarská plastikárska asociácia a jej hlavným cieľom bola prezentácia projektu smerom k aktérom duálneho vzdelávania ako i plastikárskym spoločnostiam. Podujatie otvoril Gáborné Pölöskei, Deputy State Secretary, ITM, ktorá poskytla detailný vstup do problematiky odborného vzdelávania (VET) a zároveň predstavila nových partnerov na tejto pôde (Odborný tréningový výbor a Digitálne komunitné pracovné skupiny) ako i vládnu politiku v tomto sektore.  Prečítajte si viac

 

Aktivita pod názvom "Učenie sa - výučba" sa konala 27-29. júna v meste Pireus, Grécko.
Cieľom stretnutia bolo sprostredkovať partnerom projektu DEMETRA informácie nevyhnutné pre tvorbu tréningových materiálov v rovine Duálneho vzdelávania, Učení sa na pracovisku (WBL - Work based Learning) a ECVET štandardov (ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training).   Prečítajte si viac

 

V dňoch 26.2. - 1.3.2019 sa v Maďarsku konalo stretnutie partnerov projektu so zameraním sa na gamifikačnú metodológiu a generáciu Z a aplikáciu gamifikácie v duálnom vzdelávaní. Za Slovensko sa stretnutia zúčastnil podnikový inštruktor a manažérka vzdelávania z výrobnej spoločnosti, ktorá sa zúčastnila aj prieskumu a neskôr aj školenia trénerov a pilotného testovania v rámci projektu DEMETRA.  
Prečítajte si viac

 


Spoločnosť PEMU sa podieľala na organizovaní konferencie, ktorá sa konala 21. mája 2019 pod názvom: "Prehľad rozvoja stratégií odborného vzdelávania zameraného na požiadavky priemyslu v sektore 4.0". Konferencie sa zúčastnilo 72 účastníkov, zástupcov a učiteľov škôl zapojených v duálnom vzdelávaní, zástupcov priemyselných komôr a podnikov.   Prečítajte si viac

 

Účelom konferencie pod názvom "Discuss Learning" - Odborné vzdelávanie a spoločnosti: Formovanie budúcich zamestnancov bolo podnietiť diskusiu v tejto oblasti medzi vzdelávacími organizáciami, svetom biznisu a osobami s rozhodovacou právomocou.  
Prečítajte si viac


Pilotný tréning mentorov, inštruktorov a majstrov odborného výcviku, (16-17.10.2019), Esox-plast, s.r.o., Uhorská Ves

Firma Esox-plast, s.r.o. zorganizovala v rámci projektu DEMETRA 2-denný tréning pre 8 mentorov, inštruktorov a trénerov, ktorí majú záujem vyučovať praktické zručnosti modernými (gamifikačnými) metódami.  Prečítajte si viac