Aktuality


Projekt DEMETRA zorganizoval svoje prvé multiplier podujatie v Budapešti, 23. novembra 2018. Organizáciou podujatia bola poverená Maďarská plastikárska asociácia a jej hlavným cieľom bola prezentácia projektu smerom k aktérom duálneho vzdelávania ako i plastikárskym spoločnostiam. Podujatie otvoril Gáborné Pölöskei, Deputy State Secretary, ITM, ktorá poskytla detailný vstup do problematiky odborného vzdelávania (VET) a zároveň predstavila nových partnerov na tejto pôde (Odborný tréningový výbor a Digitálne komunitné pracovné skupiny) ako i vládnu politiku v tomto sektore.  Prečítajte si viac