ΕΤΑΙΡΟΙ - BBU

Το πανεπιστήμιο Babes-Bolyai είναι ένα ολοκληρωμένο και προηγμένο ρουμανικό δημόσιο ίδρυμα με στόχο την προώθηση και τη διατήρηση της ανάπτυξης συγκεκριμένων πολιτιστικών συνιστωσών στην τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή κοινότητα. Αυτά τα στοιχεία είναι: μια μόνιμη και καινοτόμος κουλτούρα μάθησης, μια κουλτούρα για ενεργό στάση και συμμετοχή, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικό διάλογο και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, μια κουλτούρα για προσωπική ανάπτυξη, μια κουλτούρα δράσης βασισμένη σε συστηματική και καινοτόμο γνώση, μια κουλτούρα για ένταξη στην πολυμορφία και για την παγκοσμιοποίηση, όσον αφορά τον σεβασμό της ταυτότητας και της αμοιβαιότητας, μια κουλτούρα για προσωπική και ηθική ανάπτυξη.

Το πανεπιστήμιο Babeş-Bolyai είναι σήμερα το παλαιότερο, το μεγαλύτερο και, σε πολλές περιπτώσεις, το πιο διάσημο πανεπιστήμιο της Ρουμανίας. Το ίδρυμα έχει σαφή ιστορία που εμπίπτει στην περίοδο της Αναγέννησης και γεννήθηκε με το ξεχωριστό σημάδι της πολυπολιτισμικότητας. Η γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία αποτελούν καθοριστικά στοιχεία της UBB, που αντιπροσωπεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διακρίνουν όχι μόνο τα ρουμανικά πανεπιστήμια αλλά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στην περιορισμένη οικογένεια πολυγλωσσικών και πολυπολιτισμικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη, το πανεπιστήμιο Babeş-Bolyai γίνεται συγκεκριμένο με το γεγονός ότι στη Carta του έχει δημιουργήσει σειρές σπουδών στη ρουμανική, ουγγρική και γερμανική γλώσσα και έχει τη δική του εκπροσώπηση και την αυτονομία της απόφασης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτή η πολυπολιτισμική δομή αντικατοπτρίζεται επίσης στα μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και στο δίκτυο των δώδεκα πανεπιστημιακών επεκτάσεων στην Τρανσυλβανία.

Η στρατηγική επιστημονικής έρευνας της BBU στοχεύει πρωτίστως στην αύξηση του εθνικού και διεθνούς κύρους του πανεπιστημίου, με βάση τη σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη των γνώσεων και των υποδομών της, προωθώντας με συνέπεια τη διεπιστημονική και διεπιστημονική έρευνα.

Υπεύθυνος έργου: Ana Pantea – anapantea@yahoo.com