Σχετικά με το DEMETRA

Το επιταχυνόμενο και σταθερά μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί μόνιμη πρόκληση τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Οι εργοδότες θέλουν να απασχολούν προσωπικό με ευρείες θεωρητικές γνώσεις και τεχνογνωσία στη σύγχρονη βιομηχανία. Όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά και στην Ευρώπη, είναι ένα κοινό πρόβλημα ο συντονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, καθώς οι γνώσεις και οι δεξιότητες εκείνων που αποφοίτησαν από τα συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης συχνά δεν καλύπτουν τις προσδοκίες των εργοδοτών.

Η εισαγωγή του συστήματος διττής εκπαίδευσης προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα και θέτει την μάθηση που βασίζεται στην εργασία (Work-Based Learning) στο προσκήνιο. Ο μέντορας που εργάζεται σε εταιρείες διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ως μια γέφυρα μεταξύ του σχολείου και του εργασιακού χώρου, βοηθώντας τους μαθητές να προσανατολιστούν μεταξύ των δύο κόσμων.