ΕΤΑΙΡΟΙ

Η TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd είναι μια ουγγρική ιδιωτική εταιρεία και ζωντανό εργαστήριο με τεράστιο δίκτυο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με&tu;αξύ ενδιαφερομένων και φορέων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 ως γερμανο-ουγγρική εταιρεία.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Η IDEC είναι μια εταιρεία συμβούλων κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά της Ελλάδας. Οι δραστηριότητές της συνίστανται σε κατάρτιση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα.    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

A-OMEGA/ Η A-OMEGA, L.t.d. είναι μια εκπαιδευτική και συμβουλευτική εταιρεία, επιλύει τα προβλήματα των πελατών ξεχωριστά και σχεδιάζει κατάλληλες μεθόδους και δράσεις σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 και στηρίζεται στην πολυετή εμπειρία από τους συμβούλους, τους εκπαιδευτές, τους συμβούλους και τους διαχειριστές έργων.     ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Το πανεπιστήμιο Babes-Bolyai είναι ένα ολοκληρωμένο και προηγμένο ρουμανικό δημόσιο ίδρυμα με στόχο την προώθηση και τη διατήρηση της ανάπτυξης συγκεκριμένων πολιτιστικών συνιστωσών στην τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή κοινότητα.
Αυτά τα στοιχεία είναι: μια μόνιμη και καινοτόμος κουλτούρα μάθησης, μια κουλτούρα για ενεργό στάση και συμμετοχή, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμικό διάλογο και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, μια κουλτούρα για προσωπική ανάπτυξη, μια κουλτούρα δράσης βασισμένη σε συστηματική και καινοτόμο γνώση, μια κουλτούρα για ένταξη στην πολυμορφία και για την παγκοσμιοποίηση, όσον αφορά τον σεβασμό της ταυτότητας και της αμοιβαιότητας, μια κουλτούρα για προσωπική και ηθική ανάπτυξη.    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Η Energom είναι μια εταιρεία μηχανικής και κατασκευής που εδρεύει στην Cluj-Napoca, στη Ρουμανία, είναι ειδικευμένη στον τομέα των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και των αυτοματισμών. Η Energom ιδρύθηκε το 2002 και έχει 142 υπαλλήλους και επεκτείνεται σε τομείς όπως η τεχνολογία κενού, η ενέργεια, η αυτοκινητοβιομηχανία, η πυρηνική και η αεροναυτική.     ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

H PEMÜ Műanyagipari Zrt. (PEMÜ) είναι μια ουγγρική εταιρεία επεξεργασίας πλαστικών που βρίσκεται στο Solymár. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι Ούγγροι. Πρόκειται για μια συνεχώς αναπτυσσόμενη μεγάλη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1959, η οποία είναι σήμερα στην πρώτη θέση στην ουγγρική βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών. Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της, η PEMÜ εφαρμόζει σχεδόν κάθε δυνατή τεχνολογία πλαστικής επεξεργασίας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

 

Η Ουγγρική Ένωση Πλαστικών (HPA) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση πολιτών για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση της ουγγρικής βιομηχανίας πλαστικών. Η HPA ιδρύθηκε το 1991 για την εκπροσώπηση των επαγγελματικών συμφερόντων της ουγγρικής βιομηχανίας πλαστικών. Στο παρελθόν ήταν μέρος της Ουγγρικής Χημικής Ένωσης, αλλά τώρα είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ