Parteneri - UBB

Universitatea Babeș-Bolyai este o instituție publică de cercetare cuprinzătoare și avansată, care are ca scop promovarea și susținerea dezvoltării unor componente culturale specifice în cadrul comunității locale, regionale, naționale și internaționale. Aceste componente sunt: ​​o cultură permanentă și inovatoare de învățare; o cultură pentru o atitudine și o participare activă; multiculturalismul, dialogul intercultural și colaborarea între diferitele religii; o cultură pentru dezvoltarea personală; o cultură de acțiune bazată pe cunoștințe sistematice și inovatoare; o cultură de integrare în diversitate și de globalizare, în ceea ce privește respectarea identității și a reciprocității; o cultură pentru dezvoltarea personală și morală.

Universitatea Babeș-Bolyai este astăzi cea mai veche, cea mai mare și, în multe privințe, cea mai prestigioasă universitate din România. Instituția are o istorie clară care se încadrează în perioada Renașterii și sa născut sub semnul distinctiv al multiculturalismului. Diversitatea lingvistică și culturală reprezintă elemente definitorii ale UBB, reprezentând specificul care se distinge nu numai între universitățile românești, ci și în contextul european.

În familia restrânsă a universităților multilingve și multiculturale din Europa, Universitatea Babeș-Bolyai devine specifică prin faptul că, în carta sa, a stabilit linii de studiu în limba română, maghiară și germană și au propria lor reprezentare și autonomie de decizie la orice nivel. Această structură multiculturală se reflectă și în programele postuniversitare, precum și în rețeaua celor 12 extensii universitare din Transilvania.

Strategia de cercetare științifică a BBU urmărește, în primul rând, creșterea prestigiului național și internațional al universității, bazat pe contribuții semnificative la dezvoltarea cunoștințelor și infrastructurii sale, promovând în mod consecvent cercetarea încrucișată și multidisciplinară.