EVENIMENTE

 

Ceremonia de deschidere a avut loc la 14-15 decembrie 2017 la Budapesta, organizată de TREBAG, coordonatorul proiectului. Scopul a fost întâlnirea cu partenerii, specificarea metodelor de lucru, revizuirea și clarificarea sarcinilor și responsabilităților în detaliu și să răspundă la întrebările apărute. Au fost discutate primele rezultate și sarcinile care trebuie făcute, conduse de Universitatea Babeș-Bolyai și o versiune a materialelor de management, cum ar fi planul de diseminare, planul de calitate și termenii de comunicare și sistem de raportare au fost discutate și finalizate.

 

Cea de-a doua întâlnire a partenerilor a avut loc la Cluj-Napoca în perioada 23-24 aprilie 2018 la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), cu scopul de a evalua sondajul efectuat și de a pregăti proiectul de conținut al ghidului, metodologia și studiul de caz precum și pentru organizarea evenimentului nostru de întâlnire din cadrul ECVET și WBL. Am discutat în detaliu concluziile interviurilor grupului de focus desfășurate în fiecare țară, iar liderul BBU a prezentat rezultatele cercetării cantitative, comparând răspunsurile studenților, mentorilor și factorilor de decizie din diferite țări. Activitățile de diseminare, aspecte financiare au fost discutate, următorii pași stabiliți.


A treia întâlnire transnațională (Bratislava, Slovacia) 9-10 octombrie, 2018

A treia întâlnire a partenerilor transnaționali a avut loc la Bratislava, capitala Slovaciei în perioada 9-10 octombrie 2018..
Prima parte a întâlnirii s-a axat pe prezentarea activităților realizate corelate cu indeplinirea primului rezultat al proiectului "Catalogul de competențe pentru mentorii / instructorii corporativi", precum și distribuirea sarcinilor unor părți din rezultatul intelectual al celui de-al doilea proiect “Ghid pentru mentori / instructor” și “Colectarea studiilor de caz”. A doua zi a fost orientată spre managementul proiectelor, cu subiecte precum diseminarea, elaborarea raportului interimar, administratie și problemele financiare.  Citeste mai mult