EVENIMENTE

 

Ceremonia de deschidere a avut loc la 14-15 decembrie 2017 la Budapesta, organizată de TREBAG, coordonatorul proiectului. Scopul a fost întâlnirea cu partenerii, specificarea metodelor de lucru, revizuirea și clarificarea sarcinilor și responsabilităților în detaliu și să răspundă la întrebările apărute. Au fost discutate primele rezultate și sarcinile care trebuie făcute, conduse de Universitatea Babeș-Bolyai și o versiune a materialelor de management, cum ar fi planul de diseminare, planul de calitate și termenii de comunicare și sistem de raportare au fost discutate și finalizate.

 

Cea de-a doua întâlnire a partenerilor a avut loc la Cluj-Napoca în perioada 23-24 aprilie 2018 la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), cu scopul de a evalua sondajul efectuat și de a pregăti proiectul de conținut al ghidului, metodologia și studiul de caz precum și pentru organizarea evenimentului nostru de întâlnire din cadrul ECVET și WBL. Am discutat în detaliu concluziile interviurilor grupului de focus desfășurate în fiecare țară, iar liderul BBU a prezentat rezultatele cercetării cantitative, comparând răspunsurile studenților, mentorilor și factorilor de decizie din diferite țări. Activitățile de diseminare, aspecte financiare au fost discutate, următorii pași stabiliți.


A treia întâlnire transnațională (Bratislava, Slovacia) 9-10 octombrie, 2018

A treia întâlnire a partenerilor transnaționali a avut loc la Bratislava, capitala Slovaciei în perioada 9-10 octombrie 2018..
Prima parte a întâlnirii s-a axat pe prezentarea activităților realizate corelate cu indeplinirea primului rezultat al proiectului "Catalogul de competențe pentru mentorii / instructorii corporativi", precum și distribuirea sarcinilor unor părți din rezultatul intelectual al celui de-al doilea proiect “Ghid pentru mentori / instructor” și “Colectarea studiilor de caz”. A doua zi a fost orientată spre managementul proiectelor, cu subiecte precum diseminarea, elaborarea raportului interimar, administratie și problemele financiare.  Citeste mai mult

 

 

Cea de-a patra întâlnire în cadrul proiectului DEMETRA a avut loc în Grecia, Pireu, în perioada 4-5 iunie 2019.

În timpul întâlnirii, am finalizat rezultatele IO2, manualul și metodologia. Am continuat să colectăm bune practici în instruirea mentorilor corporativi în învațământul dual, neavând în acest domeniu foarte multe exemplare. Citeste mai mult


Ca de-a cincea întâlnire a consorțiului Demetra a avut loc în perioada 7-8 octombrie 2019. Scopul reuniunii a fost de a trece în revistă pregătirea mentorilor corporativi și de a împărtăși experiențele acumulate. În cadrul proiectului, s-am întreprins 40 de ore de pregătire pentru mentori, inclusiv 20 de ore de dezvoltare a abilităților, 20 de ore de abilități de joc și le aplicăm în domeniu. Mentorii sunt instruiți în Ungaria, Slovacia și România. În momentul întâlnirii, procesul de pregătire a avut deja loc în România, în Ungaria și Slovacia, procesul de formare era încă în desfășurare. Partenerii au împărtășit experiențe bazate pe modelul DEMETRA, au prezentat exerciții care i-au ajutat cum să adopte elemente de gamificare în domeniul lor. Filmul de diseminare a proiectului a fost realizat la Cluj-Napoca și am avut ocazia să prezentăm proiectul la Radio Paprika.


A șasea întâlnire transnațională (Budapesta - Ungaria), 23 - 24 ianuarie, 2020. 

Parteneriatul proiectului DEMETRA format din parteneri din Ungaria, România, Grecia și Slovacia sub titlul proiectului Dezvoltarea instruirii metodologice pentru instructorii companiei care furnizează instruiri bazate pe lucrări în sectoarele din plastic și industria conexă s-au întâlnit pentru ultima dată a proiectului cu durata de 30 de luni până la verificați îndeplinirea sarcinilor proiectului și conveniți cu privire la activitățile viitoare din Budapesta - Ungaria, în perioada 23-24 ianuarie 2020.  Citeste mai mult