Udalosti


Naše prvé medzinárodné stretnutie sa konalo v Budapešti, Maďarsku, 14. – 15. December 2017

Partner 1 – TREBAG, Partner 2 – PEMÜ, Partner 3 – MMSZ, Partner 4 – BBU, Partner 5 – IDEC, Partner 6 – ENERGOM, Partner 7 – A-OMEGA, TEMPUS Public Foundation. Hlavným cieľom stretnutia bolo spoznanie sa partnerov navzájom, špecifikácia pracovných metód, definícia jednotlivých úloh a zodpovedností vyplývajúcich z projektových cieľov a v neposlednom rade zodpovedanie otázok zo strany partnerov.    Prečítajte si viac


2. nadnárodné stretnutie partnerov projektu (Cluj) 23-24. apríl 2018

Dňa 23-24.4.2018 sa v rumunskom meste Cluj (vedúci partner: BBU) stretli partneri projektu DEMETRA (Development of Methodological Training for Company Instructors Providing Works-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors).
Prvá časť stretnutia bola zameraná na prezentáciu realizovaných rozhovorov so študentami v rámci praktického vzdelávania vo firmách a na prezentáciu výsledkov z prieskumu/analýzy zručností, kompetencií podnikových inštruktorov v oblasti duálneho vzdelávania.   Prečítajte si viac


3. nadnárodné stretnutie partnerov projektu (Bratislava, Slovensko) 9-10. október 2018

Dňa 9-10.10.2018 sa v Bratislave, hlavnom meste Slovenska stretli partneri projektu DEMETRA (Development of Methodological Training for Company Instructors Providing Works-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors).
Prvá časť stretnutia bola zameraná na zhodnotenie uplynulých aktivít súvisiacich so splnením prvého projektového cieľa – „Kompetenčný katalóg podnikových inštruktorov“. Následne sa partneri zamerali na rozdelenie úloh ďalšieho odborného výstupu projektu „Príručky pre trénerov/mentorov/inštruktorov“, ako i tvorby prípadových štúdií.   Prečítajte si viac

 
 
 
 
 
 

 

Udalosti/ 4. stretnutie partnerov (Pireus, GRécko),  4 - 5 jún, 2019

V dńoch 4-5. júna 2019 sa konalo piate partnerské stretnutie projektu DEMETRA v gréckom Pireu. Účelom stretnutia bola finalizácia výstupov IO2, a to Manuál a Metodológia. Ďalej sa pokračovalo v zbieraní príkladov dobrej praxe pre ďalší výstup, Súhrn prípadových štúdií so zameraním na tréning podnikových inštruktorov, duálne vzdelávanie a gamifikáciu.  Prečítajte si viac


Udalosti/ 5. stretnutie partnerov (Cluj-Napoca, Rumunsko),  7 - 8 október, 2019

Dňa 7-8.10.2019 sa stretli zástupcovia partnerských organizácií projektu DEMETRA (Development of Methodological Training for Company Instructors Providing Works-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors) aby skontrolovali plnenie úloh z projektových aktivít.  Prečítajte si viac


6. stretnutie partnerov (Budapešť - Maďarsko), 23 - 24 Január, 2020

Dňa 23-24. januára, 2020 sa stretli zástupcovia z krajín Maďarsko, Rumunsko, Grécko a Slovensko, reprezentujúcich sedem partnerských organizácií projektu pod názvom „DEMETRA – Príprava metodologického tréningu pre podnikových inštruktorov, ktorí poskytujú praktické pracovné tréningy v plastikárskom odvetví a v príbuzných priemyselných sektoroch“ už poslednýkrát počas 30-mesačného trvania projektu, aby skontrolovali plnenie úloh vyplývajúcich z projektových aktivít a dohodli sa na plnení nadchádzajúcich plánov.  Prečítajte si viac