Udalosti


Naše prvé medzinárodné stretnutie sa konalo v Budapešti, Maďarsku, 14. – 15. December 2017

Partner 1 – TREBAG, Partner 2 – PEMÜ, Partner 3 – MMSZ, Partner 4 – BBU, Partner 5 – IDEC, Partner 6 – ENERGOM, Partner 7 – A-OMEGA, TEMPUS Public Foundation. Hlavným cieľom stretnutia bolo spoznanie sa partnerov navzájom, špecifikácia pracovných metód, definícia jednotlivých úloh a zodpovedností vyplývajúcich z projektových cieľov a v neposlednom rade zodpovedanie otázok zo strany partnerov.    Prečítajte si viac


2. nadnárodné stretnutie partnerov projektu (Cluj) 23-24. apríl 2018

Dňa 23-24.4.2018 sa v rumunskom meste Cluj (vedúci partner: BBU) stretli partneri projektu DEMETRA (Development of Methodological Training for Company Instructors Providing Works-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors).
Prvá časť stretnutia bola zameraná na prezentáciu realizovaných rozhovorov so študentami v rámci praktického vzdelávania vo firmách a na prezentáciu výsledkov z prieskumu/analýzy zručností, kompetencií podnikových inštruktorov v oblasti duálneho vzdelávania.   Prečítajte si viac


3. nadnárodné stretnutie partnerov projektu (Bratislava, Slovensko) 9-10. október 2018

Dňa 9-10.10.2018 sa v Bratislave, hlavnom meste Slovenska stretli partneri projektu DEMETRA (Development of Methodological Training for Company Instructors Providing Works-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sectors).
Prvá časť stretnutia bola zameraná na zhodnotenie uplynulých aktivít súvisiacich so splnením prvého projektového cieľa – „Kompetenčný katalóg podnikových inštruktorov“. Následne sa partneri zamerali na rozdelenie úloh ďalšieho odborného výstupu projektu „Príručky pre trénerov/mentorov/inštruktorov“, ako i tvorby prípadových štúdií.   Prečítajte si viac