ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στις 14-15 Δεκεμβρίου 2017 στη Βουδαπέστη και τη διοργάνωσε ο συντονιστής έργου TREBAG. Στόχος της συνάντησης ήταν να συναντηθούν προσωπικά οι εταίροι, να καθορίσουν τις μεθόδους εργασίας, να αναθεωρήσουν και να διευκρινίσουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες λεπτομερώς και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις. Το πρώτο έργο και τα καθήκοντα που έπρεπε να γίνουν συζητήθηκαν, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai και συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν το σχέδιο έκδοσης των υλικών διαχείρισης, όπως το Σχέδιο Διάδοσης, το Σχέδιο Ποιότητας και οι όροι επικοινωνίας και συστήματος αναφοράς.


Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Cluj-Napoca στις 23-24 Απριλίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Babaes-Bolyai (BBU) με σκοπό την αξιολόγηση της διεξαχθείσας έρευνας και την προετοιμασία του σχεδίου του οδηγού, της μεθοδολογίας και της συλλογής περιπτωσιολογικών μελετών  καθώς και για τη διοργάνωση της πρώτης εκδήλωσής μας για το ECVET και το WBL. Συζητήσαμε λεπτομερώς τα ευρήματα των συνεντεύξεων ομάδων εστίασης που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα και ο υπεύθυνος του παραδοτέου, BBU, παρουσίασε τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, συγκρίνοντας τις απαντήσεις των μαθητών, των συμβούλων και των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων των διαφόρων χωρών. Συζητήθηκαν οι δραστηριότητες διάδοσης και τα οικονομικά ζητήματα  επίσης, καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα.

 

Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα (Σλοβακία), μεταξύ 9-10 Οκτωβρίου 2018.

Το πρώτο μέρος της συνάντησης στόχευε στην παρουσίαση υλοποιημένων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκπλήρωση του πρώτου αποτελέσματος του έργου "Κατάλογος ικανοτήτων για εταιρικούς μέντορες / εκπαιδευτές", καθώς και για την κατανομή των καθηκόντων των τμημάτων του δεύτερου πνευματικού αποτελέσματος του προγράμματος " οδηγό για εταιρικούς εκπαιδευτές και μέντορες" και "συλλογή μελετών περίπτωσης".   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ