ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε στις 14-15 Δεκεμβρίου 2017 στη Βουδαπέστη και τη διοργάνωσε ο συντονιστής έργου TREBAG. Στόχος της συνάντησης ήταν να συναντηθούν προσωπικά οι εταίροι, να καθορίσουν τις μεθόδους εργασίας, να αναθεωρήσουν και να διευκρινίσουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες λεπτομερώς και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις. Το πρώτο έργο και τα καθήκοντα που έπρεπε να γίνουν συζητήθηκαν, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai και συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν το σχέδιο έκδοσης των υλικών διαχείρισης, όπως το Σχέδιο Διάδοσης, το Σχέδιο Ποιότητας και οι όροι επικοινωνίας και συστήματος αναφοράς.


Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στην Cluj-Napoca στις 23-24 Απριλίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Babaes-Bolyai (BBU) με σκοπό την αξιολόγηση της διεξαχθείσας έρευνας και την προετοιμασία του σχεδίου του οδηγού, της μεθοδολογίας και της συλλογής περιπτωσιολογικών μελετών  καθώς και για τη διοργάνωση της πρώτης εκδήλωσής μας για το ECVET και το WBL. Συζητήσαμε λεπτομερώς τα ευρήματα των συνεντεύξεων ομάδων εστίασης που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα και ο υπεύθυνος του παραδοτέου, BBU, παρουσίασε τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, συγκρίνοντας τις απαντήσεις των μαθητών, των συμβούλων και των υπεύθυνων λήψης αποφάσεων των διαφόρων χωρών. Συζητήθηκαν οι δραστηριότητες διάδοσης και τα οικονομικά ζητήματα  επίσης, καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα.

 

Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα (Σλοβακία), μεταξύ 9-10 Οκτωβρίου 2018.

Το πρώτο μέρος της συνάντησης στόχευε στην παρουσίαση υλοποιημένων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκπλήρωση του πρώτου αποτελέσματος του έργου "Κατάλογος ικανοτήτων για εταιρικούς μέντορες / εκπαιδευτές", καθώς και για την κατανομή των καθηκόντων των τμημάτων του δεύτερου πνευματικού αποτελέσματος του προγράμματος " οδηγό για εταιρικούς εκπαιδευτές και μέντορες" και "συλλογή μελετών περίπτωσης".   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Η 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά (Ελλάδα) στις 4-5 Ιουνίου 2019.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ολοκληρώσαμε τα αποτελέσματα του IO2, του εγχειριδίου και της μεθοδολογίας. Συνεχίσαμε να συλλέγουμε καλές πρακτικές, να εκπαιδεύουμε εταιρικούς μέντορες στη διττή καθοδήγηση και στην παιχνιδοποίηση σε τομείς χωρίς πολλές υποδειγματικές λύσεις.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η πέμπτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 7-8 Οκτωβρίου του 2019. Σκοπός της συνάντησης ήταν να αναθεωρηθεί η κατάρτιση των εταιρικών μέντορών και να μοιραστούν εμπειρίες. Για το έργο, αναλάβαμε 40 ώρες εκπαίδευσης για συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων 20 ωρών ανάπτυξης δεξιοτήτων, 20 ωρών δεξιοτήτων παιχνιδιού και την εφαρμογή τους στον τομέα. Οι μέντορες εκπαιδεύονται στην Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η διαδικασία κατάρτισης είχε ήδη λάβει χώρα στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία ενώ στη Σλοβακία η διαδικασία κατάρτισης ήταν ακόμη σε εξέλιξη. Οι συνεργάτες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με βάση το μοντέλο DEMETRA και παρουσίασαν ασκήσεις που τους βοήθησαν να υιοθετήσουν στοιχεία παιχνιδιού στον τομέα τους. Στην Cluj-Napoca παράχθηκε μια ταινία διάδοσης του έργου και είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο στο Paprika Radio.


6η Διακρατική Συνάντηση (Βουδαπέστη - Ουγγαρία), 23 - 24 Ιανουαρίου, 2020.

Συνεργασία του έργου DEMETRA που αποτελείται από εταίρους από την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία με τον τίτλο του έργου Ανάπτυξη μεθοδολογικής κατάρτισης για εκπαιδευτές εταιρειών που παρέχουν κατάρτιση βάσει έργων στους πλαστικούς και συναφείς βιομηχανικούς τομείς συναντήθηκαν για την τελευταία φορά του έργου διάρκειας 30 μηνών για ελέγξτε την εκπλήρωση των εργασιών του έργου και να συμφωνήσετε για τις επερχόμενες δραστηριότητες στη Βουδαπέστη - Ουγγαρία, στις 23 - 24 Ιανουαρίου 2020.  Διαβάστε περισσότερα