O projekte DEMETRA

Neustále meniace sa ekonomické a sociálne prostredie je sústavnou výzvou tak pre zamestnávateľov, ako i tréningové inštitúcie. Zamestnávatelia chcú zamestnať ľudí s obsiahlou teoretickou znalosťou a s aktuálnym priemyselným know-how. Nie iba v Maďarsku, ale aj v Európe, je koordinácia systému odborného vzdelávania a celkový svet práce veľmi často diskutovanou témou. Často sa totiž stáva, že vedomosti a zručnosti absolventov v systéme odborného vzdelávania nepokrývajú očakávania zamestnávateľov.
Zavedenie duálneho vzdelávania sa pokúša tento problém riešiť a kladie takýto typ učenia sa v spojitosti s pracovnou činnosťou na popredie záujmu. Podnikoví inštruktori hrajú v tomto procese kľúčovú úlohu nakoľko sa stávajú akýmsi mostom medzi školou a pracoviskom a pomáhajú tak študentom v zorientovaní sa medzi týmito dvomi svetmi.

Podporiť prácu mentorov a tým zefektívniť systém duálneho vzdelávania bolo jedným z hlavných cieľov spoločnosti TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd. pri dizajnovaní projektu s názvom DEMETRA (Príprava tréningu metodológie pre podnikových inštruktorov, ktorí poskytujú praktické pracovné tréningy v plastikárskom odvetví a v príbuzných priemyselných sektoroch, 2017-01-HU01-KA202-035951). Projekt bol spustený v spolupráci s konzorciom partnerov a za podpory programu Erazmus+  v novembri 2017. Počas trvania projektu DEMETRA budú partneri pracovať na tvorbe tréningového materiálu určeného pre podnikových mentorov/inštruktorov, ktorý bude rešpektovať špecifiká generácie Z, a tak napomáhať k čo najvyššej efektivite tréningu.