Partneri

TREBAG Duševné vlastníctvo a Projektový manažment je maďarská súkromná spoločnosť s rozsiahlou sieťou lokálnych a regionálnych partnerov v sektore odborného vzdelávania a tréningu. Spoločnosť s nemecko-maďarskými koreňmi bola založená v roku 1989, no od roku 1994 sú výlučnými majiteľmi súkromné osoby pôvodom z Maďarska. Prečítajte si viac

 

IDEC pôsobí ako tréningová konzultačná spoločnosť so sídlom v Pireus, Grécko. Jej aktivity pozostávajú z tréningov, manažmentu poradenstva, kvality manažmentu, hodnotenia a tozvoja ICT riešení tak pre súkromný, ako i verejný sektor. Klientmi spoločnosti IDEC sú malé a stredné podniky ako i veľké grécke spoločnosti zo širokej palety sektorov.   Prečítajte si viac

 

A-OMEGA s.r.o. - V čom je sila spoločnosti? Individuálne riešenia problémov klientov, súčinnosť poradcov a manažmentu klienta pri navrhovaní postupov a opatrení, monitorovanie aplikácie riešení, vývoj nových vzdelávacích programov a tréningov. Prečítajte si viac

 

Babes-Bolyai Univerzita je rumunskou komplexnou a progresívnou vedeckou verejnou inštitúciou zameranou na podporu a udržateľnosť rozvoja špecifických kultúrnych elementov v rámci lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej komunity. Týmito elementami sú: stabilné a inovatívne výučbové prostredie, prostredie aktívneho postoja a participácie, multikulturalizmus, interkultúrny dialóg, spolupráca medzi rôznymi náboženstvami, ďalej oblasť osobného rozvoja, aktívne prostredie zamerané na systemytické a inovatívne vedomosti, prostredie integrácie v diverzite a globalizácii,rešpektovanie identity a reciprocity a prostredie pre podporu osobného a morálneho rozvoja.
Babes-Bolyai Univerzita je v súčasnosti najstaršou, najväčšou a v mnohých aspektoch najprestížnejšou univerzitou v Rumunsku. Prečítajte si viac

 

Energom je strojárenská výrobná spoločnosť so sídlom v meste Cluj-Napoca, Rumunsko. Špecializuje sa na elektrickú a elektro-mechanickú oblasť, ako aj na oblasť automatizácie. Spoločnosť Energom bola založená v roku 2002, v súčasnosti má 142 zamestnancov a expanduje v oblastiach ako je vákuum technológia, energia, automotive, nukleárna oblasť a letectvo. Prečítajte si viac

 

PEMÜ Műanyagipari Zrt. (PEMÜ) je maďarskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti spracovania plastov so sídlom v Solymár. Ide o nepretržite sa rozvíjajúcu spoločnosť založenú v roku 1959 a v súčasnosti patriacu medzi top spoločnosti v danom priemyselnom sektore v Maďarsku.
Počas svojho dlhoročného pôsobenia spoločnosť prešla najrôznejšími metódami spracovania plastov. V súčasnosti je zameraná najmä na vstrekovanie plastov, polyuretánové speňovanie, špeciálne spracovanie plastov a extrúziu, avšak PEMÜ vlastní aj výrobu nástrojov a závod na jej údržbu. Prečítajte si viac

 

Maďarská plastikárska asociácia (HPA) je občianskou neziskovou organizáciou reprezentujúcou a obhajujúcou maďarský plastikársky priemysel. HPA bola založená v roku 1991 s cieľom reprezentovať profesijné záujmy maďarského plastikárskeho odvetvia. V minulosti bola súčasťou Maďarskej chemickej asociácie, no v súčasnosti už pôsobí samostatne.   Prečítajte si viac