Partneri - Trebag

TREBAG Duševné vlastníctvo a Projektový manažment je maďarská súkromná spoločnosť s rozsiahlou sieťou lokálnych a regionálnych partnerov v sektore odborného vzdelávania a tréningu. Spoločnosť s nemecko-maďarskými koreňmi bola založená v roku 1989, no od roku 1994 sú výlučnými majiteľmi súkromné osoby pôvodom z Maďarska. Spoločnosť TREBAG hrá významnú úlohu na pôde odborného vzdelávania s hlavným zameraním na prepojenie mládeže s biznis sektorom.

Spoločnosť disponuje širokou paletou skúseností, know-how a kontaktov v nasledujúcich oblastiach:

  • vývoj vzdelávacích tréningových materiálov a metodológií zahŕňajúc e-learning
  • vedenie tréningov
  • implementácia transferu technológií a inováciami hnaný manažment
  • manažment rôznych výskumno-vývojových projektov
  • poradenstvo v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
  • poradenstvo v oblasti kvality manažmentu
  • diseminačné a prezentačné aktivity
  • vzdelávanie dospelých

TREBAG má široké skúsenosti s vedením európskych projektov a transnacionálnou spoluprácou už 15 rokov, a to so špeciálnym zameraním na inovácie, výskum, vývoj a tréning. Spoločnosť doteraz spolupracovala vo vyše 50 projektoch v oblasti Celoživotného vzdelávania (programy KA4, KA3, Leonardo da Vinci, Grundtvig) a v 5-tich projektoch 4.-5. Rámcových programov.

TREBAG založil a naďalej pôsobí aj v oblasti "Innovation Lodge" a "Wellbeing Living Lab" v Nagykovacsi, ktorý je členom Európskej siete žijúcich laboratórií (www.enoll.org) a spolupracuje so širokou sieťou lokálnych a regionálnych organizácií vrátane mestskej samosprávy, niekoľkých škôl, komunitných centier, spoločností a poskytovateľov odborného vzdelávania (VET).

Spoločnosť uviedla projekt v rámci programu Leonardo zameraný na ochranu závodu, ktorý bol ocenený na eFestivale v Maďarsku (2005). Taktiež vyhrala European Seal of Experience v Multimedia ocenení na CEEBIT (2006) a zároveň v roku 2014 bol ich projekt vybraný medzi najlepšie európske projekty a vyhral cenu Prize of Excellence 2017 za gamifikovaný vzdelávací materiál.

TREBAG má širokú sieť aj v rámci dodávateľov automobilového priemyslu: spoločnosť poskytuje tréningy manažmentu inovácií a mentoruje implementáciu štandardov manažmentu inovácií CEN/TS 16555 od roku 2015. Spoločnosť disponuje dobre rozvinutým systémom správy, projektovým manažmentom, evaluáciou a finančným manažmentom.
Projekt DEMETRA je koordinovaný Andreou Kövesd, generálny riaditeľ (andrea.kovesd@trebag.hu) a Zsófiou Bulla, manažér inovácií (zsofia.bulla@trebag.hu).