ΕΤΑΙΡΟΙ - Trebag Ltd.

Η TREBAG Intellectual Property- and Project Manager Ltd είναι μια ουγγρική ιδιωτική εταιρεία και ζωντανό εργαστήριο με τεράστιο δίκτυο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ ενδιαφερομένων και φορέων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 ως γερμανο-ουγγρική εταιρεία. Από το 1994, οι ιδιοκτήτες της TREBAG Ltd. είναι ουγγρικά ιδιωτικά πρόσωπα. Η TREBAG υπήρξε σημαντικός παράγοντας στον τομέα της ΕΕΚ με κύριο άξονα τη σχέση μεταξύ της νεολαίας και του επιχειρηματικού τομέα.

Έχει μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και επαφές στους ακόλουθους τομείς:

  • ανάπτυξη υλικών και μεθοδολογιών επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης
  • εκπαίδευση
  • εφαρμογή της μεταφοράς τεχνολογίας και της διαχείρισης της αλυσίδας καινοτομίας
  • διαχείριση διαφόρων έργων Ε & Α
  • συμβουλευτική για τη διαχείριση της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας
  • συμβουλευτική για τη διαχείριση της ποιότητας
  • δραστηριότητες διάδοσης και επίδειξης
  • εκπαίδευση ενηλίκων

Η TREBAG διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα και διακρατική συνεργασία για 15 χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την Ε & Α και την κατάρτιση. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε περίπου 50 έργα σε προγράμματα LLL στα προγράμματα KA4, KA3, Leonardo da Vinci και Grundtvig και 5 έργα στο 4ο-5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο μέχρι σήμερα.

Η TREBAG δημιούργησε και λειτουργεί το εργαστήριο καινοτομίας και το εργαστήριο Wellbeing Living Lab στο Nagykovacsi, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (www.enoll.org) και συνεργάζεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο τοπικών και περιφερειακών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου, αρκετών σχολείων, κοινοτικών κέντρων, εταιρειών και παρόχων ΕΕΚ.

Προωθήσαμε ένα σχέδιο Leonardo για την προστασία των φυτών που βραβεύτηκε στο eFestival στην Ουγγαρία (2005), κερδίσαμε το βραβείο πολυμέσων στην κατηγορία CEEBIT (2006), ενώ το 2014 το πρόγραμμα OpenInn επιλέχθηκε από τα καλύτερα ευρωπαϊκά έργα μεταξύ πολλών και κερδίσαμε το βραβείο αριστείας του 2017 για εκπαιδευτικό υλικό με gamifiaction.

Η TREBAG διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας: η εταιρεία παρέχει εκπαίδευση για τη διαχείριση της καινοτομίας και καθοδηγεί την εφαρμογή του προτύπου CEN / TS 16555 για τη διαχείριση της καινοτομίας στους προμηθευτές από το 2015. Η εταιρεία διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο σύστημα διαχείρισης, διαχείρισης έργων, αξιολόγησης και χρηματοδότησης.

Το DEMETRA συντονίζεται από τον Andrea Kövesd, διευθύνοντα σύμβουλο (andrea.kovesd@trebag.hu) και την Zsófia Bulla, διαχειριστή καινοτομίας (zsofia.bulla@trebag.hu).