Udalosti/ 4. stretnutie partnerov (Pireus, GRécko), 4 - 5 jún, 2019

V dńoch 4-5. júna 2019 sa konalo piate partnerské stretnutie projektu DEMETRA v gréckom Pireu. Účelom stretnutia bola finalizácia výstupov IO2, a to Manuál a Metodológia. Ďalej sa pokračovalo v zbieraní príkladov dobrej praxe pre ďalší výstup, Súhrn prípadových štúdií so zameraním na tréning podnikových inštruktorov, duálne vzdelávanie a gamifikáciu.

Konzorcium partnerov diskutovalo aj na tému rámca pre tréningy trénerov, ktoré by mali začať na jeseň 2019. Celkovo by mali trvať 40 hodín a pozostávať z dvoch častí. Prvá, 20-hodinová, by sa mala zameriavať na mäkké zručnosti a mala by odštartovať implementáciu vzdelávacieho modelu DEMETRA (popísaného vo výstupe Metodológia). Každá krajina partnerstva realizujúca tréningy trénerov má voľnosť vo výbere školení mäkkých zručnosti popísaných v Metodológii podľa svojich špecifických potrieb.

Stretnutie sa ďalej nieslo v duchu diskusie na tému vzdelávacieho modelu DEMETRA a jeho ďalšej implementácie. Partneri sa venovali aj diseminačným aktivitám a hodnoteniu priebehu celého projektu.