4η διακρατική συνάντηση

Η 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά (Ελλάδα) στις 4-5 Ιουνίου 2019. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ολοκληρώσαμε τα αποτελέσματα του IO2, του εγχειριδίου και της μεθοδολογίας.

Συνεχίσαμε να συλλέγουμε καλές πρακτικές, να εκπαιδεύουμε εταιρικούς μέντορες στη διττή καθοδήγηση και στην παιχνιδοποίηση σε τομείς χωρίς πολλές υποδειγματικές λύσεις.

Η κοινοπραξία συζήτησε το πλαίσιο για την κατάρτιση μεντόρων που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Η 40ωρη εκπαίδευση θα αποτελείται από 2 τμήματα, μία 20ωρη μονάδα για την ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων των μεντόρων και την έναρξη της εφαρμογής του μοντέλου DEMETRA που περιγράφεται στη μεθοδολογία. Οι εταίροι είναι ελεύθεροι να καθορίσουν τους τομείς που αναφέρονται στο εγχειρίδιο καιποιες περιοχές πρέπει να αναπτυχθούν στις χώρες τους (π.χ. επικοινωνία, παρουσίαση κ.λπ.).

Κατά την υπόλοιπη διάρκεια, συζητήσαμε για το μοντέλο Demetra και παρείχαμε ιδέες για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο στην υλοποίηση