3η Διακρατική Συνάντηση

Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μπρατισλάβα (Σλοβακία), μεταξύ 9-10 Οκτωβρίου 2018.

Το πρώτο μέρος της συνάντησης στόχευε στην παρουσίαση υλοποιημένων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκπλήρωση του πρώτου αποτελέσματος του έργου "Κατάλογος ικανοτήτων για εταιρικούς μέντορες / εκπαιδευτές", καθώς και για την κατανομή των καθηκόντων των τμημάτων του δεύτερου πνευματικού αποτελέσματος του προγράμματος " οδηγό για εταιρικούς εκπαιδευτές και μέντορες" και "συλλογή μελετών περίπτωσης". Η δεύτερη μέρα της συνάντησης ήταν προσανατολισμένη στη διαχείριση του έργου, σε θέματα όπως η διάδοση, η σύνταξη της ενδιάμεσης έκθεσης, διοικητικά και οικονομικά θέματα.

Η υπεύθυνη έργου της εταιρείας A-OMEGA παρουσίασε μια επισκόπηση του τομέα των Πλαστικών στη Σλοβακία και βοήθησε τους εταίρους να εξοικειωθούν περισσότερο με την ιστορία, τη δομή, τις προκλήσεις και τις τάσεις του τομέα. Ταυτόχρονα, ηγήθηκε του εργαστηρίου του πολυσυζητημένου στην εποχή μας θέματος του "Gamification". Μίλησε για τη χρήση του, για τα βασικά στοιχεία και για το πώς μπορεί να σχεδιαστεί μια στρατηγική τυχερών παιχνιδιών, και επίσης εισήγαγε ένα σύστημα ταξινόμησης παικτών παιχνιδιών, επίπεδα παιχνιδοποίησης και εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας. Μαζί με τον διευθυντή της A-OMEGA, παρουσίασαν μια πιθανή εφαρμογή gamification με τη μορφή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοίωσης που επικεντρώνεται στις σκληρές δεξιότητες στον τομέα της τεχνολογίας χύτευσης με έγχυση στην κατεργασία πλαστικών, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μελέτη περιπτώσεως ως αποτέλεσμα του έργου DEMETRA.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξάμηνο του Ιουνίου του 2019.