6. stretnutie partnerov (Budapešť - Maďarsko), 23 - 24 Január, 2020

Dňa 23-24. januára, 2020 sa stretli zástupcovia z krajín Maďarsko, Rumunsko, Grécko a Slovensko, reprezentujúcich sedem partnerských organizácií projektu pod názvom „DEMETRA – Príprava metodologického tréningu pre podnikových inštruktorov, ktorí poskytujú praktické pracovné tréningy v plastikárskom odvetví a v príbuzných priemyselných sektoroch“ už poslednýkrát počas 30-mesačného trvania projektu, aby skontrolovali plnenie úloh vyplývajúcich z projektových aktivít a dohodli sa na plnení nadchádzajúcich plánov.

Hlavným cieľom stretnutia bolo vyhodnotenie projektových výstupov a to Príručky, Metodológie a súboru Prípadových štúdií so zameraním na gamifikačné metódy využiteľné v praxi duálneho vzdelávania. Podstatnú časť mítingu sa účastníci venovali aj zhrnutiu Tréningu trénerov a diskutovali o návrhoch na vedenie Skupinových rozhovorov s mentormi/inštruktormi a študentmi, ktoré boli prezentované slovenským partnerom projektu, spoločnosťou A-OMEGA. Záverečné prezentácie a diskusia boli venované diseminačným aktivitám, najmä so zameraním sa na Záverečné konferencie. Dve z nich sa už uskutočnili v krajinách partnerstva, a to na Slovensku a v Grécku.