Eredmények

1. EREDMÉNY

Vállalati mentorok kompetencia-katalógusa, amely egy Z-generációs háttérkutatásra, valamint a munka-alapú (WBL: work-based learning) oktatásban résztvevő diákokkal, vállalati mentorokkal és ipari vagy oktatási cégvezetőkkel/döntéshozókkal lefolytatott fókuszcsoportos interjúkra épül. A Z generációs háttérkutatás a jelenlegi legfontosabb tendenciákat méri fel a 15-18 éves generáció és a munka világa közötti kapcsolatokban.
Fókuszcsoportos interjúkat folytattunk le 50 magyarországi diákkal és 20-20 diákkal Szlovákiából, Romániából és Görögországból, valamint minden partnerországból 10-10 mentorral és 10-10 döntéshozóval. Az interjúkon felül kérdőíves felmérést is végeztünk a résztvevőkkel. A kompetenciakatalógus innovatív része a transz-kompetenciák elemzése a vállalati mentor szempontjából. Hangsúlyos szerepet kap a fiatalok irányítására vonatkozó transzverzális készségek és kompetenciák fejlesztése. A felmérés általános összefoglaló jelentése a kompetencia katalógussal együtt itt található.

 

 

2. EREDMÉNY

Oktatóanyag, amely egy útmutatóból, egy gamifikációs megközelítést alkalmazó módszertanból és egy olyan esettanulmány-gyűjteményből áll, amely a műanyagipar legjobb WBL gyakorlatait tartalmazza.
A képzési anyag egy elméleti útmutatót tartalmaz a vállalati trénerek és a munkaalapú tanulásért felelős mentorok számára, valamint egy esettanulmánygyűjteményt és egy gyakorlatokat tartalmazó kézikönyvet, amely segítséget nyújt a munkaalapú tanulás bevezetését tervező cégek számára.
A képzési anyag legfontosabb innovatív eleme a gamification alkalmazása a gyakorlatban. A gamification technikái alkalmasak a generációk közötti szakadék csökkentésére, valamint olyan motiváló elemek tesztelésére és alkalmazására, amelyek egyrészt a tudásszerzést, másrészt a társadalmi és munkakörnyezetbe való beilleszkedést segítik. A képzési anyag 2019 augusztus végére lesz elérhető.

 

 

3. EREDMÉNY

A vállalati mentorok képzése Magyarországon, Romániában és Szlovákiában, amely a gamifikációs módszerek, valamint szituációs játékok kialakítására és alkalmazására irányul a WBL gyakorlatban.
A cél az, hogy a mentorokat megismertessük az új, innovatív gamification típusú gyakorlatokkal, továbbá, hogy  fejlesszük a transz-kompetenciáikat az 1. eredménynek megfelelő módon.
A 3 napos személyes megjelenésre épülő képzési program legalább 5-8 mentor / oktató részvételével fog zajlani Romániában, Szlovákiában és Magyarországon.
A mentorok részére kidolgozott képzési anyagot a résztvevők visszajelzései alapján fogjuk véglegesíteni. A képzéseket 2019 utolsó harmadában tartjuk meg.

 

 

4. EREDMÉNY

Próbaoktatás, melynek során a magyarországi, romániai és szlovákiai vállalati mentorok alkalmazzák a megtanult új módszereket a mindennapi munkájuk során, Magyarországon szupervíziós támogatással.
A próbaoktatás a korábbi mentorképzés során elsajátított tudás alkalmazását méri a szokásos oktatási folyamatban.
A mentorképzés során a vállalati mentorok transz-kompetenciái fejlődnek, továbbá gamification technikákat sajátítanak el a diákjaik motivációjának növelése és az újabb generációk, valamint a munkaerőpiac igényeinek az összehangolása céljából.
Most ezeket a technikákat teszteljük a WBL gyakorlatában, majd  fokúszcsoportos interjúk keretében összegyűjtjük a diákok, valamint a mentorok visszajelzéseit a módszerek alkalmazásának hatékonyságáról. Az interjúk végső következtetéseit és az értékelés eredményeit összevetjük a projekt korai szakaszában végzett fókuszcsoportos interjúk során elhangzottakkal, külön figyelmet fordítva az új technikákkal kapcsolatos visszajelzésekre. Mindezek után, a visszajelzések egyes elemeit integráljuk a projekt végtermékeibe. A 4. eredményhez kapcsolódó tevékenységeket 2020 januárja és áprilisa között fogjuk elvégezni.

 

 

 

EGYEBEK

 

Itt találhatók a projekt egyéb termékei, többek között a projekt minőségügyi kézikönyve, disszeminációs anyagok (rádió felvételek, videók, és TV-s szereplés).

 

A „Tovább” gombra kattintva elérhetők/megtekinthetők az eddig történt főbb események.    Tovább