Parteneri - IDEC

IDEC este o companie de consultanță de formare situată în Pireu, Grecia. Activitățile sale constau în formare, consultanță în management, asigurarea calității, evaluarea și dezvoltarea de soluții TIC atât pentru sectorul privat, cât și pentru sectorul public. Clienții IDEC sunt atât IMM-urile, cât și cele mai mari companii grecești dintr-o mare varietate de sectoare. Colaborează cu mai mult de 600 de institute din întreaga Europă și cu aproximativ 300 de experți în domenii specifice.
Domeniile principale de expertiză sunt: ​​consultanță în management, planuri de afaceri, antreprenoriat, IMM-uri, managementul calității, certificare, proiectarea conținuturilor de formare bazate pe ECVET, dezvoltarea de software și multimedia, aplicații internet, învățământ la distanță, e-business și e-commerce.

IDEC are o vastă experiență în proiecte europene, fie ca coordonator, fie ca partener al diferitelor programe și inițiative europene. În ultimii 8 ani, IDEC se ocupă de tema asigurării calității în formare și a coordonat proiectele EQUAL, Quality.net, BEQUAL și QUADRAT pe același subiect. Mai mult, IDEC are experiență de consultanță în dezvoltarea sistemelor de management al calității în centrele de pregătire din Grecia.
IDEC a fost activ în ultimii 20 de ani în domeniul proiectelor UE. Prin rolul său dublu, atât ca furnizor educațional cât și ca firmă de consultanță în management, IDEC a reușit să integreze cele mai bune practici din sectorul de afaceri în educație, adaptându-le la spiritul educației deschise și durabile și accesibile pentru toți.

Acesta a fost acreditat ca un centru de învățare pe tot parcursul vieții și organizează cursuri de formare continuă pentru profesori și formatori, vizite de studiu și activități de învățare informală pentru studenții din învățământul și formarea inițială și oferă cursuri de formare și plasamente de lucru pentru studenții din domeniul formării profesionale și a persoanelor în piața muncii.

În domeniul învățării pe tot parcursul vieții, IDEC are experiență în politicile europene privind învățarea pe tot parcursul vieții și în special în EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validarea învățării non-formale și informale și în reformele naționale ale sistemelor de educație și formare. Ea a încheiat cu succes contractul cu CEDEFOP "Europass, ECVET și EQF pentru documentarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării".

IDEC are un sistem certificat de management al calității, conform standardului ISO 9001: 2008, în domeniul "DESIGN, DΕVΕLΟΡΜΕΝΤ AND PROVΙSION OF ΤRAΙNING SERVΙCES, PROVISION OF CONSULΤΙNG SERVΙCES, ΙΜΡLΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ OF ENΤERPRΙSES, DEVELOPMENΤ AND ORGANΙZAΤΙON PLANS, DEVELOPMENΤ OF SOFΤWARE AND ΙΝΤΕRΝΕΤ ΑΡΡLΙCΑΤΙΟΝS".

DEMETRA este coordonată de Olga Anagnostaki (olga@idec.gr)