Partnerek - Magyar Műanyagipari Szövetség

A Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) a Magyarországon működő műanyaggyártó és műanyag-feldolgozó vállalatok szakmai érdekképviseleti szervezete. Az MMSZ 1991-ben alakult, a Magyar Vegyipari Szövetség szakszövetségeként. Szövetségünk képviseli a műanyagipar szakmai érdekeit, ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési és üzleti folyamatokat, és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.

A Magyar Műanyagipari Szövetség kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása során felmerülnek.

KÜLDETÉSÜNK:

A szerkezeti anyagok versenyében a műanyagok térhódításának és ezzel iparágunk fejlődési lehetőségeinek elősegítése. Meggyőződésünk, hogy a műanyagokból készült termékek pozitívan járulnak hozzá az emberiség fenntartható fejlődéséhez. Ezt sok különböző alkalmazási területre elvégzett, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi szempontokra egyaránt kiterjedő komplex életciklus elemzés bizonyítja. A műanyagipar világméretekben és Magyarországon is a nemzeti jövedelem növekedési üteménél gyorsabban fejlődik.

SZÖVETSÉGÜNK CÉLJAI:

A hazai műanyagipar szakmai érdekeinek hatékony képviselete a törvényhozási folyamatokban, kormányszerveknél és hatóságoknál. A műanyagok imázsának erősítése előnyeik objektív bemutatásával. A műanyag alapanyaggyártók, a műanyag-feldolgozók és a műanyagtermékek felhasználói közötti együttműködés elősegítése.

TEVÉKENYSÉGÜNK FONTOSABB ELEMEI:

  • Törvényjavaslatok, jogszabálytervezetek szakmai véleményezése,
  • Információgyűjtés és feldolgozás, az iparág fejlődésének nyomon követése
  • Kooperáció hazai és nemzetközi szakmai szövetségekkel
  • Kapcsolatépítés kutató, fejlesztő. minősítő intézményekkel
  • Műanyagipari szakmai oktatás támogatása
  • PR tevékenység, kapcsolat a sajtóval és civil szervezetekkel
  • Az EU működési rendszereihez történt integrálódás során az érdekképviseleti tevékenység felértékelődött. A továbbiakban is törekszünk tagvállalataink megnövekedett információigényének kielégítésére.
  • Az EU által támogatott K+F+I programokban való részvéte során megszerzett ismeretek terjesztése, felhasználása.