ΕΤΑΙΡΟΙ - Ουγγρική Ένωση Πλαστικών

Η Ουγγρική Ένωση Πλαστικών (HPA) είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση πολιτών για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση της ουγγρικής βιομηχανίας πλαστικών.

Η HPA ιδρύθηκε το 1991 για την εκπροσώπηση των επαγγελματικών συμφερόντων της ουγγρικής βιομηχανίας πλαστικών. Στο παρελθόν ήταν μέρος της Ουγγρικής Χημικής Ένωσης, αλλά τώρα είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός. Η ιδιότητα μέλους του HPA αποτελείται από εταιρείες κατασκευής και μετατροπής πλαστικών προϊόντων στην Ουγγαρία, αλλά και επιχειρήσεις που εμπορεύονται πλαστικά. Η HPA είναι συν-εταίρος της PlasticsEurope και συμμετέχει επίσης στις εργασίες του CIPAD (Συμβούλιο Διεθνών Διευθυντών Πλαστικών Σωματείων), παγκόσμια οργάνωση πλαστικών ενώσεων. Η HPA έχει καλή σχέση με τις οργανώσεις πλαστικών επαγγελμάτων σε όλη την Ευρώπη.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ:

 • Υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα των πλαστικών μεταξύ του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού των δομικών υλικών.
 • Πιστεύουμε ότι τα προϊόντα που κατασκευάζονται από πλαστικά αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη της αειφορίας της ανθρωπότητας.
 • Αυτή η δήλωση έχει ήδη επιβεβαιωθεί πολλές φορές από τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις κύκλου ζωής.
 • Ανάπτυξη της βιομηχανίας πλαστικών, ακόμη και όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά παγκοσμίως, αυξάνοντας ταχύτερα από τον μέσο όρο του ΑΕΠ.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ:

 • Υποστήριξη του ενδιαφέροντος της ουγγρικής βιομηχανίας πλαστικών στη διαδικασία της νομοθεσίας, σε επίπεδο κυβέρνησης και σε άλλες αρχές.
 • Αύξηση της εικόνας των πλαστικών με την εισαγωγή του αντικειμενικού τους πλεονεκτήματος.
 • Υποστήριξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ της βιομηχανίας πλαστικών και των τελικών χρηστών.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ:

 • Γνωμοδότηση της πρότασης και του σχεδίου νόμων που αφορούν τη βιομηχανία πλαστικών.
 • Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων της βιομηχανίας πλαστικών και δημοσίευση μεταξύ των μελών.
 • Συνεργασία μεταξύ τοπικών και διεθνών οργανισμών.
 • Δημιουργία και διατήρηση συνδέσεων με τα ινστιτούτα Ε & Α.
 • Υποστήριξη της εκπαίδευσης πλαστικού πεδίου σε κάθε επίπεδο.
 • Δραστηριότητα PR, σύνδεση με τα μέσα ενημέρωσης και άλλες οργανώσεις πολιτών.
 • Εκμετάλλευση και διάδοση πληροφοριών που προέρχονται από διάφορα σχέδια Ε & Α που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.