Partneri - PEMÜ

PEMÜ Műanyagipari Zrt. (PEMÜ) je maďarskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti spracovania plastov so sídlom v Solymár. Ide o nepretržite sa rozvíjajúcu spoločnosť založenú v roku 1959 a v súčasnosti patriacu medzi top spoločnosti v danom priemyselnom sektore v Maďarsku.

Počas svojho dlhoročného pôsobenia spoločnosť prešla najrôznejšími metódami spracovania plastov. V súčasnosti je zameraná najmä na vstrekovanie plastov, polyuretánové speňovanie, špeciálne spracovanie plastov a extrúziu, avšak PEMÜ vlastní aj výrobu nástrojov a závod na jej údržbu.

V predchádzajúcich rokoch PEMÜ obdržala niekoľko ocenení, ako napríklad:

  • najlepší partner maďarského Suzuki v aktivite Kaizen v roku 2013
  • získala cenu za vynikajúce tréningové centrum v odbornom vzdelávaní udeľovanú Obchodnou a priemyselnou komorou
  • cena za nejlepšieho dodávateľa 2016 udelenú maďarskou Agentúrou za Investície a podporu predaja

Spoločnosť PEMÜ vždy považovala vzdelávanie novej generácie za veľmi dôležité pre svoje pôsobenie. V súčasnosti realizuje praktický tréning pre viac ako 130 študentov odborného vzdelávania.

PEMÜ sa účastní teoretického a praktického vzdelávania mladých a vzdelávania dospelých už niekoľko dekád. Spoločnosť je odhodlaná vybudovať pevné základy odborného vzdelávania s cieľom zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu pre svoje potreby ako i potreby partnerských spoločností. V záujme toho vybudovala pred niekoľkými rokmi významné tréningové centrum v mieste svojho pôsobenia v rozmere 1200m2.

V súčasnosti študenti získavajú vzdelanie v tomto odbornom tréningovom centre v rámci troch stupňov a piatich profesijných zameraní - spracovateľ plastov, producent lisovaných foriem, technik - mechanik, počítačový technik a operátor fréz.