Partneri - ENERGOM

Energom je strojárenská výrobná spoločnosť so sídlom v meste Cluj-Napoca, Rumunsko. Špecializuje sa na elektrickú a elektro-mechanickú oblasť, ako aj na oblasť automatizácie. Spoločnosť Energom bola založená v roku 2002, v súčasnosti má 142 zamestnancov a expanduje v oblastiach ako je vákuum technológia, energia, automotive, nukleárna oblasť a letectvo. Je členom francúzskej skupiny "Gonzales", ktorá má svoje dve partnerské spoločnosti v Rumunsku, Energom v Cluj-Napoca a GMP v meste Floresti, Prahova, ďalej štyri spoločnosti vo Francúzsku (Gonzales Freres, Gonzales CMA, Gonzales Sevmhy a EPM5) a najnovšie aj vo Vietname (NhT).

Spoločnosť Energom je rozdelená na dve organizačné jednotky:

  • B.U.I. - Business Unit Integrácia
  • B.U.E. - Business UNit Electric

Oddelenie manažmentu a administratívy má na starosti obe organizačné jednotky s cieľom udržania ziskovosti a plnenia kvalitatívnych požiadaviek v stanovenom čase.

Pod zložku B.U.E. spadá aj dizajnové oddelenie špecializujúce sa na elektický dizajn (schéma elektrického zapojenia, aktualizované diagramy, tvorba a súpisy elektrických zapojení, analýza rizík), ako i na oblasť pneumatiky (pneumatické diagramy, aktualizované diagramy), nákupné oddelenie a elektrická dielňa. Táto organizačná jednotka má pracovnú kapacitu v rozpätí 5500h/mesiac a dodáva finálne produkty vďaka skúsenej pracovnej sile (+5 rokov skúseností u väčšiny technikov).

Organizačná jednotka spoločnosti B.U.I. má pod svojou správou oddelenie mechaniky a automatizovaného dizajnu, oddelenie nákupu a dielne, ktoré zahŕňajú kovovýrobu a údržbu. Kovovýroba spracúva oceľ, hliník a nerezovo-oceľové časti (používajúc techniku rezania laserom, CNC, úpravu povrchov, konvenčné mlenie/sústruženie/vŕtanie, rezanie nožnicami, pásovú pílu, lisovanie plechu, zakladanie, zváranie, farbenie a pod.). Integrované dielne majú kapacitu na komplexné spracovanie vo výbave zariadení ako sú valcový/pásový/gravitačný konvejer, skúšobné zariadenia, špeciálne kontrolné zariadenia a pod. Zložka B.U.I. pracuje aj na rozvoji, integrácii a uvedení do prevádzky priemyselných zariadení dizajnovaných podľa špecifikácií jednotlivých zákazníkov.

Spoločnosť ENERGOM prešla certifikáciou ISO 9001/2015 pre oblasť štúdia, výroby a uvedenia do prevádzky elektrických, elektro-mechanických a automatizovaných zariadení a strojov.