Partneri - A-OMEGA s.r.o.

V čom je sila spoločnosti? Individuálne riešenia problémov klientov, súčinnosť poradcov a manažmentu klienta pri navrhovaní postupov a opatrení, monitorovanie aplikácie riešení, vývoj nových vzdelávacích programov a tréningov.

A-OMEGA, s.r.o. má viac než 20-ročné skúsenosti v oblasti personálneho poradenstva, vzdelávania a projektového riadenia a viac ako 10-ročné skúsenosti s vyhľadávaním a výberom zamestnancov.

A-OMEGA, s.r.o. je zároveň aj zakladajúcim členom Slovenkého plastikárskeho klastra (2009, www.spklaster.sk) a členom prezídia zodpovedného za ďalšie odborné vzdelávanie. Je držiteľom ISO certifikácie (ISO 9001-2008) zo švajčiarskej spoločnosti SGS od marca 2012 a spoluzakladateľom Inštitútu sociálneho, profesijného a kariérového rozvoja, n.o. (2014, www.institut-rozvoja.sk).

Činnosti spoločnosti:

 • Poradenské činnosti pre malé a stredné spoločnosti (organizačné a personálne poradenstvo)
 • Vyhľadávanie a výber pracovníkov (výlučne pre firmy a organizácie sídliace v Slovenskej republike)
 • Vzdelávanie (odborné akreditované vzdelávanie v oblasti vstrekovania plastov, odborné vzdelávanie v logistike, vzdelávanie a tréningy manažmentu, analýza vzdelávacích potrieb)
 • Kariérové a profesijné poradenstvo (pre zamestnaných aj nezamestnaných záujemcov)
 • Na vývoj nových vzdelávacích programov, metodológií alebo poradenských metód A-OMEGA, s.r.o. využíva projekty financované prostredníctvom grantov a fondov EÚ

Národné a medzinárodné projekty:

 1. Projekty zamerané na odborné vzdelávanie
 • „Improvement of Vocational Education in field of Injection Moulding“ EDMOULD  (LdV 2009-2011)
 • Transfer of Qualifications and Learning Standards inPlastic Sector StandPlast VET (LdV 2013-2015)
 • Program of Swiss-Slovak cooperation „Nákup/Einkauf/Purchasing“ - support  of competitiveness of companies in Slovakia (2013-2014)
 • „Education in Logistics“ – increase of employment opportunities for companies in industrial parks (ESF 2005/2006)
 1. Projekty zamerané na manažment
 • „Transfer of innovative training tools for entrepreneurial skills improvement“ TITTESI (LdV 2009-2011)
 • „Long-term management education for executives and higher middle management“ – program within the National project Support to healthcare facilities of Ministry of Health (2010-2012)
 1. Projekty zamerané na kariérne poradenstvo a sociálnu oblasť
 • Unemployed – Social prevention-Social therapy „Be and remain a needed person“– Key partner Social affairs and family office (2010)

 

A-OMEGA, s.r.o.
Agátová 5525/9, 901 01 Malacky, Slovensko
E-mail: a-omega@a-omega.sk
Telefón: 00421-34-7722336, 00421 905 303 291
Web: http://www.a-omega.sk
Adresa kancelárie: Kláštorné nám. č.4, 901 01 Malacky, Slovensko


Napísali o nás:
Vzdelavanie-ako-proces-celozivotneho-ucenia-sa.pdf / 2015
Kvalitne-odborne-vzdelavanie-je-ziadane.pdf / 2014