Násobiteľ v Kecskemét (HU)

Konferencia sa konala 3. júla 2020 v Kecskeméte. Konferencia bola: gamifikácia vo vzdelávaní.

Podľa pôvodného plánu by sa multiplikačné podujatie malo konať v Budapešti 27. marca. Konferenčná miestnosť a účastníci boli podľa toho zarezervovaní. Kvôli pandémii COVID 19 však bolo treba plány zrušiť a s prestavbami sa začalo neskôr, približne v polovici júna. Hlavná ťažkosť bola spôsobená skutočnosťou, že ešte v júni boli povolené iba rodinné stretnutia a možní účastníci, najmä tí z Budapešti, neprejavili záujem o tradičné usporiadanie konferencie multiplikátora, pretože by uprednostnili bezpečnejšie online riešenie.

Pri výbere nového miesta konania konferencie sme zohľadnili tieto obavy, ako aj snahu o splnenie adekvátnych technických podmienok a možnosť usporiadať stretnutie vonku. Na základe údajov, ktoré máme k dispozícii, bola za nové miesto konania multiplikačného podujatia vybraná Kujáni Tanya v Kecskeméte, pretože nehnuteľnosť poskytovala možnosti vonkajších aj vnútorných stretnutí.