Multiplikačné podujatie v Kluži (Rumunsko)

Hlavným cieľom konferencie bolo zvýšiť záujem učiteľov a koordinátorov vzdelávania o nové vzdelávacie metódy a zároveň poskytnúť študentovi informačnú podporu.

Pôvodne bol navrhovaný dátum 9. apríla, ale vzhľadom na situáciu v súvislosti s vírusom Corona a skutočnosťou, že Rumunsko bolo v mimoriadnom stave, sme ho museli odložiť na 16. júla.

Vzhľadom na počet účastníkov (33 - 22 študentov a 11 učiteľov) sme sa rozhodli rozdeliť ich do dvoch skupín: učitelia a žiaci a vzhľadom na okolnosti vírusu Corona sme museli podujatie zorganizovať mimo dodržiavania sociálnych dištančných opatrení.

Ako miesto konania konferencie so žiakmi sme si vybrali Viișoaru, keďže nám bola poskytnutá miestna vzdelávacia jednotka a jej dvor. Konferenciou pre učiteľov sa vybralo miesto, kde sa nachádza dvor budovy inšpektorátu v Cluj-Napoca.