PEMÜ - Konferencia

Spoločnosť PEMU sa podieľala na organizovaní konferencie, ktorá sa konala 21. mája 2019 pod názvom: "Prehľad rozvoja stratégií odborného vzdelávania zameraného na požiadavky priemyslu v sektore 4.0". Konferencie sa zúčastnilo 72 účastníkov, zástupcov a učiteľov škôl zapojených v duálnom vzdelávaní, zástupcov priemyselných komôr a podnikov.

Gáborné Pölöskei, zástupca Štátneho sekretariátu MInisterstva inovácií a technológií, prezentoval súčasný stav odborného vzdelávania a plány do budúcnosti, ktoré sú obsiahnuté v novovydanom dokumente Stratégia odborného vzdelávania 4.0. Účastníci tak mali možnosť získať informácie z prvej ruky ohľadom očakávaných zmien a ich dopadoch a výhodách.

Marianna Berczellyné Nagy, riaditeľka Odborného tréningového centra v regióne Tatabánya, viedla prezentáciu na tému budúcnosti odborného tréningového centra so zameraním sa na regionálne výzvy.

Elvira Hajdárné Molnár, konateľka spoločnosti PEMU, rozprávala o výzvach priemyslu v sektore 4.0, ktorý je kľúčový aj pre projekt DEMETRA.
Lilla Udvarosné Hajdár, projektový manažér v projekte DEMETRA, prezentovala ciele a výsledky projektu so zameraním sa na študentov zapojených v projekte a čeliacim výzvam priemyslu 4.0.

Konferencia ďalej pokračovala diskusiou a prehliadkou tréningového centra ako i výrobných hál spoločnosti PEMU.