C2

V dňoch 26.2. - 1.3.2019 sa v Maďarsku konalo stretnutie partnerov projektu so zameraním sa na gamifikačnú metodológiu a generáciu Z a aplikáciu gamifikácie v duálnom vzdelávaní. Za Slovensko sa stretnutia zúčastnil podnikový inštruktor a manažérka vzdelávania z výrobnej spoločnosti, ktorá sa zúčastnila aj prieskumu a neskôr aj školenia trénerov a pilotného testovania v rámci projektu CDEMETRA.
Hlavným obsahom stretnutia bolo dopracovanie a kontrola pripraveného vzdelávacieho materiálu a tréning účastníkov ako tento materiál ďalej šíriť vo svojich spoločnostiach v jednotlivých krajinách.

Stretnutie bolo výbornou možnosťou na hĺbkové preskúmanie projektových výstupov s dopadom na cieľovú skupinu. Účastníci sa venovali aj výstupom projektu ako sú Metodológia a Príručka, ktoré spolu tvoria DEMETRA vzdelávací model pre plastikársky sektor. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu, pričom spoločnosť TREBAG zapojila aj gamifikačných expertov a trénerov, čo podporilo vysokú kvalitu školenia.

Hlavné body stretnutia:
26.2.2019: Zsombor Fekete, gamifikačný expert prezentoval Gamifikačnú maticu a zároveň viedol workshop, kde sa následne táto matica overila v praktických cvičeniach. Každý z účastníkov bol aktívne zapojený formou spísania svojich aktuálnych výziev.
Školiteľ David Skaliczky viedol tréning na tému rozvoja osobných kompetencií.

27.-28.2.2019: Školenie viedol Ádám Pusztai, gamifikačný expert: základy gamifikácie, vzdelávacie modely, DEMETRA model.
V prvom bloku školení sa účastníci venovali technikám ako zapojiť Bloomovu taxonómiu do ich vlastných vzdelávacích modelov a taktiež technike CMA porovnávaniu.
V druhom bloku školení bolo úlohou účastníkov vytvorenie učebnej jednotky od základu. Pracovali na tvorbe vlastných hier, bodovacieho systému, odmien-odznakov a hodnotenia. Hlavným cieľom stretnutia bolo, aby účastníci pochopili ako sa tvorí a funguje vzdelávací model.

1.3.2019: personál spoločnosti TREBAG: prvky gamifikácie v praxi, skupinová dynamika, diskusia ohľadom ďalších krokov a Interim report projektu DEMETRA, záverečný blok obsahoval aj hodnotenie a spätnú väzbu.