Aktuality

Projekt DEMETRA zorganizoval svoje prvé multiplier podujatie v Budapešti, 23. novembra 2018. Organizáciou podujatia bola poverená Maďarská plastikárska asociácia a jej hlavným cieľom bola prezentácia projektu smerom k aktérom duálneho vzdelávania ako i plastikárskym spoločnostiam. Podujatie otvoril Gáborné Pölöskei, Deputy State Secretary, ITM, ktorá poskytla detailný vstup do problematiky odborného vzdelávania (VET) a zároveň predstavila nových partnerov na tejto pôde (Odborný tréningový výbor a Digitálne komunitné pracovné skupiny) ako i vládnu politiku v tomto sektore.
Po odprezentovaní kľúčovej myšlienky, Zsanett Vörös-Gubicza, Director of Education and Training zo spoločnosti MKIK poskytla prehľadný obraz o povinnostiach a úlohách obchodných komôr v danej oblasti. Csaba Tóth, Senior HR Director zo spoločnosti LEGO prezentoval iniciatívu s hlavným zasadením praktických príkladov do tréningov a Ildikó Sárdi, vedúca praktického tréningu v Tréningovom centre Veszprém venovala svoju prezentáciu analýze úspechov a hrozieb plastikárskeho odvetvia na príklade jej inštitúcie. Účastníci konferencie venovali svoju pozornosť aj Gáborovi Farkassovi, ktorý prezentoval projekt DEMERTA a prejavili záujem o jeho ďalšie výstupy.