Despre DEMETRA

Economia accelerată și în continuă schimbare și mediul social reprezintă o provocare constantă atât pentru angajatori, cât și pentru instituțiile de formare. Angajatorii doresc să angajeze personal cu cunoștințe teoretice extinse și cu know-how din industrie actualizate. Nu numai în Ungaria, ci și în Europa, este o problemă comună de coordonare a sistemului de formare profesională și a muncii, deoarece cunoștințele și aptitudinile celor care au absolvit sistemele de formare profesională adesea nu acoperă așteptările angajatorilor.

Introducerea educației duale încearcă să rezolve această problemă și pune învățarea pe bază de muncă în prim-plan. Mentorul care lucrează în companii joacă un rol foarte important în acest proces ca fiind o punte între școală și locul de muncă, ei ajută studenții în orientarea dintre cele două lumi.

Sprijinirea activității mentorului și eficientizarea învățământului dual au fost principalele obiective ale proprietății intelectuale TREBAG și Project Manager Ltd, atunci când a fost dezvoltat proiectul intitulat DEMETRA (Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sector - Dezvoltarea unei instruiri metodologice pentru instructorii companiei care oferă instruiri la locul de muncă în Plastice și sectoare industriale conexe), în cooperare cu partenerii săi din consorțiu, lansată apoi în noiembrie 2017 cu sprijinul programului Erasmus +. În timpul proiectului 2017-01-HU01-KA202-035951, va fi elaborat un material de instruire pentru mentorii care se concentrează pe obiceiurile de învățare ale generației Z, contribuind astfel la eficacitatea formării oferite de mentori.

Dezvoltarea materialului de instruire este precedată de un sondaj în 4 țări, apoi un set de mentori va învăța curriculum-ul și metodologia elaborată pe baza rezultatelor sondajului, care vor folosi, de asemenea, lecțiile învățate în timpul activității proprii. Pe baza experienței practice și a feedback-ului câștigat, consorțiul va finaliza materialul de formare și îl va pune la dispoziția părților interesate.

Proiectul este implementat de 7 instituții din 4 țări. În afară de liderul consorțiului TREBAG Ltd., PEMÜ Plc. și Hungarian Plastics Association participă din Ungaria. Alți parteneri sunt A-Omega din Slovacia, Universitatea Babes-Bolyai și Energom din România și IDEC din Grecia.

Finalizarea proiectului și publicarea rezultatelor sunt așteptate în aprilie 2020.