Despre DEMETRA

Economia accelerată și în continuă schimbare și mediul social reprezintă o provocare constantă atât pentru angajatori, cât și pentru instituțiile de formare. Angajatorii doresc să angajeze personal cu cunoștințe teoretice extinse și cu know-how din industrie actualizate. Nu numai în Ungaria, ci și în Europa, este o problemă comună de coordonare a sistemului de formare profesională și a muncii, deoarece cunoștințele și aptitudinile celor care au absolvit sistemele de formare profesională adesea nu acoperă așteptările angajatorilor.

Sprijinirea activității mentorului și eficientizarea învățământului dual au fost principalele obiective ale proprietății intelectuale TREBAG și Project Manager Ltd, atunci când a fost dezvoltat proiectul intitulat DEMETRA (Development of a Methodological Training for Company Instructors Providing Work-Based Trainings in the Plastics and Related Industrial Sector - Dezvoltarea unei instruiri metodologice pentru instructorii companiei care oferă instruiri la locul de muncă în Plastice și sectoare industriale conexe), în cooperare cu partenerii săi din consorțiu, lansată apoi în noiembrie 2017 cu sprijinul programului Erasmus +. În timpul proiectului 2017-01-HU01-KA202-035951, va fi elaborat un material de instruire pentru mentorii care se concentrează pe obiceiurile de învățare ale generației Z, contribuind astfel la eficacitatea formării oferite de mentori.