ΕΤΑΙΡΟΙ - A-OMEGA

A-OMEGA/ Η A-OMEGA, L.t.d. είναι μια εκπαιδευτική και συμβουλευτική εταιρεία, επιλύει τα προβλήματα των πελατών ξεχωριστά και σχεδιάζει κατάλληλες μεθόδους και δράσεις σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2005 και στηρίζεται στην πολυετή εμπειρία από τους συμβούλους, τους εκπαιδευτές, τους συμβούλους και τους διαχειριστές έργων.

Η A-OMEGA έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαβούλευση με το προσωπικό και την οργάνωση, την εκπαίδευση και τη διαχείριση των έργων και πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην αναζήτηση και επιλογή εργαζομένων.

 • Συνιδρυτής του σλοβάκου πλαστικού συμπλέγματος (2009) και μέλος του προεδρείου υπεύθυνου για την περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση
 • Πιστοποίηση ISO 9001-2008 (από το 2012)
 • Συνιδρυτής μη κερδοσκοπικού οργανισμού "Ινστιτούτο για την κοινωνική, επαγγελματική και επαγγελματική εξέλιξη" (2014)

Οι δραστηριότητες του A-OMEGA βασίζονται σε τρεις πυλώνες:

 • ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ικανοποίηση των πελατών
 • Λύση των προβλημάτων του πελάτη με μέγιστα οικονομικά αποτελέσματα

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ:

 • Εξωτερική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • αναζήτηση και επιλογή υπαλλήλων
  • οργάνωση και συμβουλευτική προσωπικού
 • Καθοδήγηση σταδιοδρομίας
 • Εκπαίδευση - ανάλυση αναγκών, workshops, υλοποίηση μη και διαπιστευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατάρτιση δεξιοτήτων σε πεδία:
  • μεσαία και χαμηλή διοίκηση
  • προμήθειες
  • εφοδιαστική αλυσίδα
  • πλαστική βιομηχανία - χύτευση με έγχυση

Εθνικά και διεθνή έργα

 1.  Έργα επικεντρωμένα στην επαγγελματική εκπαίδευση
  • "Βελτίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Τομέα της Έγχυσης" EDMOULD (LdV 2009-2011)
  • Μεταβίβαση προσόντων και προτύπων εκμάθησης στον κλάδο πλαστικών StandPlast VET (LdV 2013-2015)
  • Πρόγραμμα ελβετο-σλοβακικής συνεργασίας "Nákup / Einkauf / Purchasing" - στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη Σλοβακία (2013-2014)
  • "Εκπαίδευση στην εφοδιαστική αλυσίδα" - αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης για επιχειρήσεις σε βιομηχανικά πάρκα (ΕΚΤ 2005/2006)
 2.  Έργα επικεντρωμένα στη διαχείριση των οργανισμών
  • "Μεταφορά καινοτόμων εργαλείων κατάρτισης για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων" TITTESI (LdV 2009-2011)
  • "Μακροχρόνια εκπαίδευση για στελέχη και ανώτερη μεσαία διοίκηση" - πρόγραμμα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Υποστήριξης των Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας (2010-2012)
 3.  Έργο επικεντρωμένο στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και τις κοινωνικές υποθέσεις
  • Άνεργοι - Κοινωνική πρόληψη - Κοινωνική θεραπεία "Να είστε και να παραμείνετε απαραίτητος άνθρωπος" - Βασικός συνεργάτης Κοινωνικές υποθέσεις και οικογενειακό γραφείο (2010) "